Word donateur

Over de ANBI-status
Sinds 2015 heeft het Openluchttheater de ANBI-status. Dat betekent dat ons theater door de belastingdienst aangemerkt is als een Instelling die het Algemene Nut Beoogt. Daarmee zijn we een goed doel. Als u een (periodieke) gift doet dan is deze vanaf een bepaald bedrag aftrekbaar van de belasting. 

Meer informatie over ANBI staat op www.anbi.nl en op www.belastingdienst.nl/anbi 

Benodigde informatie
Meerjaren beleidsplan
Jaarrekening en balans van STOL 2021
Jaarverslag 2021